Лежнюк Петро Дем`янович

Резюме

Text

Лежнюк Петро Демянович завідувач кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету. 

Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1970 р. за спеціальністю “Електропостачання промислових підприємств і міст” та аспірантуру при Московському енергетичному інституті по кафедрі електричних систем у 1979 р.

З 1970 року асистент кафедри енергетики, старший викладач кафедри електричних станцій Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту. Після закінчення аспірантури - старший викладач, а з 1982 року доцент кафедри електричних станцій Вінницького політехнічного інституту. З 1996 року завідувач кафедрою електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету.

В 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук "Методи і засоби критеріального моделювання в задачах автоматизації оптимального керування електричних систем". Ним створено науковий напрямок по застосуванню теорії подібності та моделювання для оптимального керування режимами електроенергетичних систем. В рамках цього напрямку під його керівництвом підготовлено 25 кандидатів технічних наук, ще у 8 він був науковим консультантом. На сьогодні в створеній Лежнюком П.Д. науковій школі над дисертаціями працюють 2 докторанти, 4 аспіранти та 5 здобувачів. Ним опубліковано 420 наукових робіт (з них 11 монографій, 16 навчальних посібників), створено ряд принципово нових пристроїв та комплексів програм для ЕОМ, які впроваджено в енергосистемах України і Росії зі значним економічним ефектом.